วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานฟาร์มผึ้ง 2556

17 ธันวาคม 2555 ร่วมออกตรวจฟาร์มผึ้งเพื่อให้คำแนะนำปรับปรุงสู่การสร้างฟาร์มที่มีมาตรฐาน ของคุณเจริญ อุตะมะ บ้านม่วงฆ้อง หมุ่ที่ 3 ตำบลเชียงดาว ซึ่งมีผึ้งอยู่ 300 กว่ารัง น้ำผึ้งที่ผลิตได้ไม่พอแก่การจำหน่าย น่าจะเป็นงานสร้างรายได้อย่างดีอาชีพหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น